Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch – theo quy định của nhà nước

No images

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:  Quý phụ huynh

Trường Mầm non Gia Bảo xin thông báo lịch nghỉ tết âm lịch:

 

Thời gian nghỉ Tết âm lịch sẽ kéo dài từ ngày 28/01/2014 đến ngày 05/02/2014.

 

Ngày 06/02/2014 trường trở lại hoạt động bình thường.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

TM. LÃNH ĐẠO MẦM NON GIA BẢO

 

                                                                                                                                (đã ký)

Văn phòng chính phủ vừa có Công văn 10525/VPCP-KGVX đồng ý thông qua đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với số ngày nghỉ tổng cộng là 09 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ Tết âm lịch sẽ kéo dài từ ngày 28/01/2014 đến ngày 05/02/2014.